Sony Xperia E1 - Używanie funkcji Smile Shutter™ do robienia zdjęć uśmiechniętym twarzom

background image

Używanie funkcji Smile Shutter™ do robienia zdjęć

uśmiechniętym twarzom

Technologia Smile Shutter™ pozwala zrobić zdjęcie twarzy, gdy tylko pojawi się na niej

uśmiech. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji

wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Kiedy osoba, której twarz

jest wybrana, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

Jak włączyć funkcję Smile Shutter™

1

Włącz aparat.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij pozycję

Zdjęcie z uśmiechem i wybierz odpowiedni poziom uśmiechu.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji Smile Shutter™

1

Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji Smile Shutter™ skieruj aparat w stronę

obiektu. Aparat wybiera twarz, na której jest ustawiana ostrość.

2

Wybrana twarz zostanie wyświetlona w kolorowej ramce, a zdjęcie zostanie

zrobione automatycznie.

3

Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, stuknij ekran, aby zrobić zdjęcie ręcznie.