Sony Xperia E1 - Slik mottar du anrop

background image

Slik mottar du anrop

Slik besvarer du et anrop

Slik avslår du et anrop

Slik slår du av ringetonen for et innkommende anrop

Trykk på volumtasten når du mottar anropet.

Slik avviser du et anrop med en melding

Du kan avvise et anrop med en forhåndsdefinert melding. Når du avviser et anrop med

en slik melding, blir meldingen sendt automatisk til innringeren og lagret på enheten din.
Det er forhåndsdefinert seks meldinger i enheten. Du kan velge mellom disse

forhåndsdefinerte meldingene, som også kan redigeres.

Slik avviser du et anrop med en forhåndsdefinert melding

Dra

Avvis med melding oppover, velg deretter en melding.

Slik avviser du et andre anrop med en forhåndsdefinert melding

Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, drar du

Avvis med melding

oppover og velger deretter en melding.

Redigere tekstmeldingen du bruker for å avvise anrop

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Samtaleinnstillinger > Avvis anrop med melding.

3

Trykk på meldingen du ønsker å redigere, og gjør deretter de nødvendige

endringene.

4

Trykk på

OK.

41

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.