Sony Xperia E1 - Aktive anrop

background image

Aktive anrop

1

Åpne kontaktlisten

2

Slå på høyttaleren under en samtale

3

Sett gjeldende samtale på vent eller hent opp samtalen igjen

4

Tast inn numre under en samtale

5

Slå av mikrofonen under en samtale

6

Avslutt samtalen

Slik endrer du ørehøyttalervolumet under et anrop

Trykk volumtasten opp eller ned.

Slik aktiverer du skjermen under et anrop

Trykk raskt på .