Sony Xperia E1 - Slik søker du i og viser kontakter

background image

Slik søker du i og viser kontakter

1

Kategoriene Kontakter, Ringe, Favoritter og Grupper

2

Redigere og vise informasjon om medisinske tilstander og nødstilfeller

3

Vise kontaktdetaljer

4

Gå til kontakter som starter med en valgt bokstav

5

Få tilgang til kommunikasjonsalternativer for kontakten

6

Søk etter kontakter

7

Legg til en kontakt

8

Vis flere alternativer

Slik søker du etter en kontakt

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og ta deretter hurtig på .

2

Ta hurtig på og skriv inn telefonnummer, navn eller annen informasjon i feltet

Søk i kontakter. Listen over resultater filtrerer etter hvert som du skriver inn tegn.

47

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik velger du hvilke kontakter som skal vises i kontaktlisteprogrammet

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter tar du hurtig på .

2

Trykk på , og ta deretter hurtig på

Filtrer.

3

Merk av for og fjern markeringen for de ønskede alternativene i listen som vises.

Hvis du har synkronisert kontaktene med en synkroniseringskonto, vises den

aktuelle kontoen i listen. Du kan ta hurtig på kontoen for å utvide listen med

alternativer.

4

Når du er ferdig, tar du hurtig på

OK.