Sony Xperia E1 - Låse og låse opp skjermen

background image

Låse og låse opp skjermen

Når enheten er slått på, men ikke er i bruk i løpet av et angitt tidsrom, blir skjermen svart

for å spare batteristrøm, og skjermen låses automatisk. Skjermlåsen sikrer at du ikke gjør

noe på berøringsskjermen ved et uhell når du ikke bruker telefonen. Når du kjøper

enheten, er en enkel skjermlås allerede aktivert. Dette betyr at du må sveipe i en hvilken

som helst retning fra midten av skjermen for å låse den opp. Du kan endre

sikkerhetsinnstillingene senere og legge til andre låsefunksjoner. Se

Skjermlås på

side 34 .

Slik aktiverer du skjermen

Trykk raskt på på/av-tasten .

Slik låser du opp skjermen

Plasser en finger på midten av skjermen og sveip i en hvilken som helst retning.

Slik låser du skjermen

Trykk kort på av/på-tasten når skjermen er aktiv.

13

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.