Sony Xperia E1 - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

Aan de slag.................................................................................... 6

Overzicht.............................................................................................6
In elkaar zetten....................................................................................7
Schermbeveiliging............................................................................... 8
Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen..................................... 8
Waarom heb ik een Google™-account nodig?....................................9
Uw apparaat opladen..........................................................................9

De basisaspecten onder de knie krijgen...................................... 11

Het aanraakscherm gebruiken...........................................................11
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen........................................ 13
Startscherm...................................................................................... 14
Scherm Toepassingen...................................................................... 15
Navigeren door applicaties................................................................ 16
Widgets............................................................................................ 17
Snelkoppelingen en mappen............................................................. 17
Achtergrond en thema's....................................................................18
Een schermopname maken.............................................................. 19
Status en meldingen......................................................................... 19
Pictogrammen in de statusbalk......................................................... 20
Overzicht toepassingen.....................................................................22

Applicaties downloaden...............................................................24

Applicaties downloaden van Google Play™.......................................24
Applicaties downloaden van andere bronnen.................................... 24

Internet en netwerken.................................................................. 25

Surfen op internet............................................................................. 25
Internet- en mms-instellingen ........................................................... 25
Wi-Fi®.............................................................................................. 26
Uw mobiele gegevensverbinding delen..............................................28
Gegevensgebruik beheren................................................................ 29
Mobiele netwerken selecteren........................................................... 30
VPN's (Virtual Private Network)..........................................................30

Gegevens synchroniseren op uw apparaat..................................32

Synchroniseren met online-accounts.................................................32
Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®...................32

Basisinstellingen...........................................................................34

Instellingen openen........................................................................... 34
Geluid, beltoon en volume.................................................................34
SIM-kaartbeveiliging ......................................................................... 35
Scherminstellingen............................................................................ 35

2

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Schermvergrendeling........................................................................ 36
Taalinstellingen..................................................................................37
Datum en tijd.....................................................................................37
De geluidsuitvoer verbeteren............................................................. 38

Tekst typen...................................................................................39

Virtueel toetsenbord.......................................................................... 39
Tekst invoeren met spraakinvoer....................................................... 40
Tekst bewerken................................................................................ 40
Het Xperia-toetsenbord personaliseren............................................. 41

Bellen........................................................................................... 42

Bellen................................................................................................42
Oproepen ontvangen........................................................................ 43
Lopende gesprekken........................................................................ 44
Het gesprekkenlogboek gebruiken.................................................... 44
Oproepen doorschakelen..................................................................45
Gesprekken beperken.......................................................................45
Meerdere gesprekken....................................................................... 46
Telefonische vergaderingen...............................................................46
Voicemail.......................................................................................... 46
Noodoproepen..................................................................................47

Contacten ....................................................................................48

Contacten overbrengen.....................................................................48
Contacten zoeken en weergeven...................................................... 49
Contacten toevoegen en bewerken...................................................50
Medische en noodhulpgegevens toevoegen......................................51
Favorieten en groepen...................................................................... 52
Contactinformatie verzenden.............................................................53
Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden..........................53
Een back-up maken van contactpersonen........................................ 54

Berichten en chat......................................................................... 55

Berichten lezen en verzenden............................................................55
Uw berichten organiseren................................................................. 56
Bellen vanuit een bericht................................................................... 57
Berichtinstellingen............................................................................. 57
Chatten en videochat........................................................................ 57

E-mail........................................................................................... 59

E-mail instellen.................................................................................. 59
E-mailberichten verzenden en ontvangen.......................................... 59
Voorbeeldvenster e-mail....................................................................61
Uw e-mailberichten organiseren........................................................ 61
Instellingen e-mailaccount................................................................. 62
Gmail™.............................................................................................62

3

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Muziek ......................................................................................... 64

Muziek overbrengen naar uw apparaat .............................................64
Naar muziek luisteren........................................................................ 64
WALKMAN-startschermmenu........................................................... 66
Afspeellijsten..................................................................................... 67
Muziek delen.....................................................................................68
Het geluid verbeteren........................................................................ 68
Visualiser ..........................................................................................68
Muziek herkennen met TrackID™......................................................69
Online service Music Unlimited.......................................................... 70

FM-radio.......................................................................................71

Naar de radio luisteren...................................................................... 71
Favoriete radiozenders...................................................................... 72
Geluidsinstellingen.............................................................................72

Camera.........................................................................................73

Foto's maken en video's opnemen................................................... 73
Smile Shutter™ gebruiken om lachende gezichten vast te leggen..... 74
De geografische positie toevoegen aan uw foto's..............................74
Algemene camera-instellingen...........................................................74
Fotocamera-instellingen.................................................................... 76
Videocamera-instellingen.................................................................. 79

Foto's en video's in Album...........................................................81

Foto's en video's weergeven.............................................................81
Foto's en video's delen en beheren...................................................82
Foto's bewerken met de applicatie Foto-editor..................................83
Startschermmenu Album...................................................................84
Uw foto’s op een kaart weergeven.................................................... 84

Video's......................................................................................... 87

Video's bekijken in de applicatie Films...............................................87
Video-inhoud naar uw apparaat overbrengen ...................................88
Videocontent beheren....................................................................... 88

Connectiviteit............................................................................... 89

Draadloze Bluetooth®-technologie....................................................89
Computerhulpmiddel.........................................................................91
Bestanden beheren met behulp van een computer........................... 91
Een headset gebruiken .....................................................................92
Accessoires en instellingen beheren met Smart Connect.................. 93

Reizen en kaarten.........................................................................95

Locatieservices gebruiken................................................................. 95
Google Maps™ en navigatie............................................................. 96
Vliegmodus....................................................................................... 97

4

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Agenda en wekker........................................................................98

Agenda............................................................................................. 98
Alarm en klok.................................................................................... 99

Ondersteuning en onderhoud.................................................... 102

Ondersteuning in uw apparaat........................................................ 102
Uw apparaat updaten..................................................................... 102
IMEI-nummer.................................................................................. 103
Batterij- en stroombeheer................................................................104
Geheugen en opslag....................................................................... 105
Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen............................ 106
Uw apparaat opnieuw starten en resetten....................................... 108
Uw apparaat recyclen..................................................................... 109

Belangrijke informatie.................................................................110

Blad met belangrijke informatie........................................................110
Beperkingen aan services en functies..............................................110
Juridische gegevens........................................................................110

5

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.