Sony Xperia E1 - Geluid, beltoon en volume

background image

Geluid, beltoon en volume

U kunt het beltoonvolume aanpassen voor binnenkomende gesprekken en meldingen,

en voor muziek- en videoweergave. U kunt uw apparaat ook op de stille modus instellen,

zodat deze niet overgaat terwijl u in een vergadering bent.

Het beltoonvolume aanpassen met de volumetoetsen

Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag.

Het afspeelvolume voor media aanpassen met de volumetoets

Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer u muziek afspeelt of een video

bekijkt.

De trilstand instellen voor het apparaat

Schuif de volumetoets omlaag totdat op de statusbalk wordt weergegeven.

De stille modus instellen voor het apparaat

1

Druk de volumetoets omlaag tot het apparaat trilt en op de statusbalk

verschijnt.

2

Druk de volumetoets nogmaals omlaag. verschijnt op de statusbalk.

De tril- en belmodus instellen voor het apparaat

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Geluid.

3

Schakel het selectievakje

Trillen bij beltoon in.

Een ringtone instellen

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Geluid > Beltoon telefoon.

3

Selecteer een ringtone.

4

Tik op

Gereed.

34

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Het meldingsgeluid selecteren

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Geluid > Meldingsgeluid.

3

Selecteer het geluid dat moet klinken bij ontvangst van een melding.

4

Tik op

Gereed.

Aanraaktonen inschakelen

1

Tik op Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Geluid.

3

Schakel de selectievakjes

Aanraaktonen toetsenblok en Aanraakgeluiden in.