Sony Xperia E1 - Nombor IMEI

background image

Nombor IMEI

Setiap peranti mempunyai nombor IMEI (Identiti Kelengkapan Mudah Alih Antarabangsa)

unik. Anda perlu menyimpan salinan nombor ini. Jika peranti anda dicuri, pembekal

rangkaian anda boleh menggunakan nombor IMEI anda untuk menghentikan peranti

daripada mengakses rangkaian dalam negara anda.

Untuk melihat nombor IMEI anda

Matikan peranti anda, kemudian tanggalkan penutup bateri dan keluarkan bateri untuk

melihat nombor IMEI anda.

Buka pendail telefon pada peranti anda dan masukkan

*#06#

.

102

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk melihat nombor IMEI anda di dalam peranti

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik

Tetapan > Mengenai telefon > Status.

3

Tatal ke

IMEI untuk melihat nombor IMEI.