Sony Xperia E1 - Tetapan bunyi

background image

Tetapan bunyi

Untuk bertukar antara mod bunyi mono dan stereo

1

Apabila radio dibuka, tekan .

2

Ketik

Dayakan bunyi stereo.

3

Untuk mendengar radio dalam mod bunyi mono lagi, tekan dan ketik

Paksa

bunyi mono.

Untuk memilih rantau radio

1

Apabila radio terbuka, tekan .

2

Ketik

Tetapkan kawasan radio.

3

Pilih pilihan.

Untuk melaraskan Petampak

1

Apabila radio dibuka, ketik .

2

Ketik

Penampak.

3

Buat pilihan.

72

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.