Sony Xperia E1 - Membaca dan menghantar mesej

background image

Membaca dan menghantar mesej

Aplikasi Pemesejan menunjukkan mesej anda sebagai perbualan, yang bermakna semua

mesej kepada dan daripada orang tertentu dikumpulkan bersama. Untuk menghantar

mesej multimedia, anda perlu tetapan MMS yang betul pada peranti anda. Lihat

Tetapan

Internet dan MMS pada halaman 24 .

Bilangan aksara yang anda boleh hantar dalam satu mesej adalah berbeza bergantung kepada

pengendali dan bahasa yang anda gunakan. Saiz maksimum untuk mesej multimedia,

termasuk saiz fail media yang ditambahkan juga bergantung kepada pengendali. Hubungi

pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

1

Kembali ke senarai perbualan

2

Lihat pilihan

3

Mesej yang dihantar dan diterima

4

Butang hantar

5

Lampirkan fail

6

Lampirkan lokasi

7

Lampirkan klip bunyi

8

Ambil foto dan lampirkannya

9

Lampirkan foto yang disimpan pada peranti anda

10 Medan teks

Untuk membuat dan menghantar mesej

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik .

3

Masukkan nama atau nombor telefon penerima, atau maklumat perhubungan lain

yang telah anda simpan berkaitan penerima, kemudian pilih daripada senarai yang

muncul. Jika penerima tidak disenaraikan sebagai kenalan, masukkan nombor

penerima secara manual.

4

Ketik

Tulis mesej dan masukkan teks mesej anda.

5

Jika anda hendak menambah lampiran, ketik dan buat pilihan.

6

Untuk menghantar mesej, ketik

Hantar.

Jika anda keluar daripada mesej sebelum menghantarnya, ia akan disimpan sebagai draf.

Perbualan akan diteg dengan perkataan

Draf:.

55

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membaca mesej yang diterima

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang dikehendaki.

3

Jika mesej tidak dimuat turun lagi, ketik dan tahan mesej, kemudian, ketik

Muat

turun mesej.

Semua mesej yang diterima disimpan secara lalai pada ingatan peranti.

Untuk membalas mesej

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang mengandungi mesej.

3

Masukkan balasan anda dan ketuk

Hantar.

Untuk memajukan mesej

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang mengandungi mesej yang anda mahu majukan.

3

Sentuh terus mesej yang anda ingin majukan, kemudian, ketik

Kehadapankan

mesej.

4

Masukkan nama atau nombor telefon penerima, atau maklumat perhubungan lain

yang telah anda simpan berkaitan penerima, kemudian pilih daripada senarai yang

muncul. Jika penerima tidak disenaraikan sebagai kenalan, masukkan nombor

penerima secara manual.

5

Sunting mesej, jika perlu, kemudian ketik

Hantar.

Untuk menyimpan fail yang terkandung dalam mesej yang diterima

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang anda mahu buka.

3

Jika mesej belum dimuat turun lagi, ketik dan tahan mesej, kemudian, ketik

Muat

turun mesej.

4

Sentuh dan tahan fail yang anda hendak simpan, dan pilih pilihan yang

dikehendaki.