Sony Xperia E1 - Menyelaraskan dengan akaun dalam talian

background image

Menyelaraskan dengan akaun dalam talian

Segerakkan peranti anda dengan kenalan, e-mel, acara kalendar dan maklumat lain

daripada akaun dalam talian, sebagai contoh, akaun e-mel seperti Gmail™ dan

Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ dan Twitter™. Anda boleh segerakkan data

secara automatik untuk semua akaun dengan mengaktifkan fungsi auto penyegerakan.

Atau anda boleh menyegerakkan setiap akaun secara manual.

Untuk menetapkan akaun dalam talian bagi penyegerakan

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik .

2

Ketik

Tetapan > Tambah akaun, kemudian pilih akaun yang anda ingin tambah.

3

Ikut arahan untuk mencipta akaun atau daftar masuk jika anda sudah ada akaun.

Untuk menyegerakkan secara manual dengan akaun dalam talian

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik >

Tetapan.

2

Di bawah

Akaun, pilih jenis akaun, kemudian ketik nama akaun yang anda ingin

segerakkan. Senarai item yang boleh disegerakkan dengan akaun Google muncul.

3

Tandakan item yang anda mahu selaraskan.

4

Ketik , kemudian ketik

Selaraskan sekarang.

Untuk mengeluarkan akaun dalam talian

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik >

Tetapan.

2

Di bawah

Akaun, pilih jenis akaun, kemudian ketik nama akaun yang anda ingin

keluarkan.

3

Ketik , kemudian ketik

Alih keluar akaun.

4

Ketik

Alih keluar akaun sekali lagi untuk sahkan.