Sony Xperia E1 - Panggilan kecemasan

background image

Panggilan kecemasan

Peranti anda menyokong nombor kecemasan antarabangsa, sebagai contoh 112 atau

911. Anda biasanya boleh menggunakan nombor ini untuk membuat panggilan

kecemasan dalam mana-mana negara, dengan atau tanpa kad SIM dimasukkan, jika

anda berada dalam liputan rangkaian.

Untuk membuat panggilan kecemasan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan Ketik

Telefon.

3

Masukkan nombor kecemasan dan ketik . Untuk memadam nombor, ketik .

Anda boleh membuat panggilan kecemasan apabila tiada kad SIM dimasukkan atau apabila

panggilan keluar disekat.

Untuk membuat panggilan kecemasan semasa kad SIM dikunci

1

Dari skrin kunci, ketik

Pgln kecemasan.

2

Masukkan nombor kecemasan dan ketik .

47

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.