Sony Xperia E1 - Menggunakan skrin sentuh

background image

Menggunakan skrin sentuh

Mengetik

Buka atau pilih item.

Tandakan atau nyahtanda kotak semak atau pilihan.

Masukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan.

Menyentuh terus

Pindahkan item.

Aktifkan menu khusus item.

Aktifkan mod pemilihan, contohnya, untuk memilih beberapa item daripada senarai.

11

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Mencubit dan merenggang

Zum masuk atau keluar pada laman web, foto atau peta.

Meleret

Tatal ke atas atau ke bawah senarai.

Tatal ke kiri atau ke kanan, contohnya, antara anak tetingkap skrin Utama.

12

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Menguis

Tatal dengan pantas, contohnya, dalam senarai atau pada laman web Anda boleh

hentikan pergerakan penatalan dengan mengetik skrin.