Sony Xperia E1 - Kali pertama memulakan peranti anda

background image

Kali pertama memulakan peranti anda

Kali pertama anda memulakan peranti anda, panduan persediaan dibuka bagi

membantu anda mengkonfigurasikan tetapan asas, mendaftar masuk ke sesetengah

akaun dan memperibadikan peranti anda. Contohnya, jika anda mempunyai akaun Sony

Entertainment Network, anda boleh mendaftar masuk ke akaun itu di sini dan melakukan

persediaan dengan serta-merta. Anda juga boleh memuat turun tetapan Internet dan Wi-

Fi® .

Anda juga boleh mengakses panduan persediaan kemudian dari menu Tetapan.

Untuk menghidupkan peranti

1

Tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga cahaya pemberitahuan berkelip

sekali.

2

Masukkan PIN kad SIM anda apabila diminta kemudian ketik

.

3

Tunggu sebentar sementara peranti dimulakan.

Untuk mematikan peranti

1

Tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga menu pilihan dibuka.

2

Dalam menu pilihan, ketik

Matikan kuasa.

3

Ketik

OK.

Sedikit masa diperlukan untuk peranti ditutup.

8

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.