Sony Xperia E1 - Gambaran menyeluruh

background image

Gambaran menyeluruh

1

Lampu pengecasan/Lampu pemberitahuan

2

Pembesar suara telinga

3

Kekunci WALKMAN

4

Sensor kehampiran/Sensor cahaya

5

Kekunci kelantangan/zum

6

Kekunci kuasa

7

Mikrofon utama

8

Mikrofon kedua

9

Bicu headset

10 Lensa kamera

11 Penutup port pengecas/USB

6

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

12 Pembesar suara

13 Lubang tali pengikat