Sony Xperia E1 - Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan

background image

Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan

Jika anda menyelaraskan kenalan anda dengan akaun baru atau mengimport maklumat

kenalan dengan cara lain, anda akan mendapat entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan.

Sekiranya ia berlaku, anda boleh menggabungkan duplikasi tersebut untuk membentuk

satu entri. Dan jika anda telah menggabungkan entri secara tidak sengaja, anda boleh

mengasingkannya sekali lagi kemudian.

53

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memaut kenalan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin pautkan dengan kenalan lain.

3

Tekan , kemudian ketik

Pautkan kenalan.

4

Ketik kenalan yang maklumatnya anda ingin gabungkan dengan kenalan pertama,

kemudian, ketik

OK untuk sahkan. Maklumat daripada kenalan pertama

dicantumkan dengan kenalan kedua, dan kenalan terpaut dipaparkan sebagai

satu kenalan dalam senarai Kenalan.

Untuk mengasingkan kenalan terpaut

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan terpaut yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Ketik

Nyahpaut kenalan > Nyahpaut.