Sony Xperia E1 - Memilih rangkaian mudah alih

background image

Memilih rangkaian mudah alih

Peranti anda bertukar antara rangkaian mudah alih secara automatik bergantung kepada

rangkaian mudah alih yang tersedia di tempat anda berada. Anda turut boleh

menetapkan telefon anda secara manual untuk menggunakan mod rangkaian mudah

alih tertentu, sebagai contoh, WCDMA atau GSM.

Untuk memilih mod rangkaian

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi… > Rangkaian mudah alih.

3

Ketik

Mod Rangkaian.

4

Pilih mod rangkaian.

Untuk memilih rangkaian lain secara manual

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi… > Rangkaian mudah alih > Pengendali

rangkaian.

3

Ketik

Mod cari > Manual.

4

Pilih rangkaian.

Jika anda memilih rangkaian secara manual, peranti anda tidak akan mencari rangkaian lain,

walaupun sekiranya anda keluar daripada liputan rangkaian pilihan yang dibuat secara manual

itu.

Untuk mengaktifkan pemilihan rangkaian automatik

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi… > Rangkaian mudah alih > Pengendali

rangkaian.

3

Ketik

Mod cari > Automatik.

29

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.