Sony Xperia E1 - Menghantar dan menerima mesej e-mel

background image

Menghantar dan menerima mesej e-mel

1

Lihat senarai semua akaun e-mel dan folder terbaru

2

Tulis mesej e-mel

59

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

3

Akses tetapan dan pilihan

4

Senarai mesej e-mel

Untuk memuat turun mesej e-mel baru

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

E-mel.

3

Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik

dan pilih akaun yang

anda ingin menyemak, kemudian ketik

Peti masuk dalam menu tarik turun.

4

Untuk memuat turun mesej baru, ketik , kemudian ketik

Muat semula.

Apabila peti masuk terbuka, leret ke arah bawah pada skrin untuk memuat semula senarai

mesej.

Untuk membaca mesej e-mel anda

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

E-mel.

3

Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik

dan pilih akaun yang

anda ingin menyemak, kemudian ketik

Peti masuk dalam menu tarik turun. Jika

anda mahu menyemak semua akaun e-mel anda sekali gus, ketik

, kemudian

ketik

Peti masuk gabungandalam menu tarik turun.

4

Dalam peti masuk e-mel, tatal ke atas atau bawah dan ketik mesej e-mel yang

anda ingin baca.

Untuk membuat dan menghantar mesej e-mel

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

E-mel.

2

Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik

dan pilih akaun dari

mana anda ingin menghantar e-mel,. kemudian ketik

Peti masuk dalam menu

tarik turun.

3

Ketik , kemudian taip nama atau alamat e-mel penerima atau ketik dan pilih

satu atau lebih penerima daripada senarai Kenalan anda.

4

Masukkan subjek dan teks mesej e-mel, kemudian ketik .

Untuk membalas mesej e-mel

1

Dalam peti masuk e-mel anda, cari dan ketik mesej yang mahu dibalas, kemudian

ketik

Balas atau Balas semua.

2

Masukkan balasan anda, kemudian ketik .

Untuk menghantar semula mesej e-mel

1

Dalam peti masuk e-mel anda, cari dan ketik mesej yang anda mahu hantar

semula, kemudian ketik

Kehadapan.

2

Masukkan alamat e-mel penerima secara manual, atau ketik dan pilih penerima

daripada senarai Kenalan anda.

3

Masukkan teks mesej anda, kemudian ketik .

Untuk melihat lampiran mesej e-mel

1

Cari dan ketik mesej e-mel yang mengandungi lampiran yang anda ingin lihat.

Mesej e-mel dengan lampiran ditandakan dengan .

2

Setelah mesej e-mel dibuka, ketik

Muatkn. Lampiran mula untuk dimuat turun.

3

Selepas lampiran selesai memuat turun, ketik

Lihat.

Untuk menyimpan alamat e-mel penghantar ke kenalan anda

1

Cari dan ketik mesej dalam peti masuk e-mel anda.

2

Ketik nama pengirim, kemudian ketik

OK.

3

Pilih kenalan sedia ada, atau ketik

Wujudkan kenalan baru.

4

Sunting maklumat kenalan, jika diinginkan, kemudian ketik

Selesai.

60

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.