Sony Xperia E1 - Mengatur mesej e-mel anda

background image

Mengatur mesej e-mel anda

Untuk menyusun e-mel anda

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

E-mel.

3

Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik

dan pilih akaun yang

anda ingin mengisih, kemudian ketik

Peti masuk dalam menu tarik turun. Jika

anda ingin mengisih semua akaun e-mel anda serentak, ketik

, kemudian ketik

Peti masuk gabungan.

4

Ketik , kemudian ketik

Isih.

5

Pilih pilihan penyusunan.

Untuk mencari e-mel

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

E-mel.

2

Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik

dan pilih akaun yang

anda ingin menyemak, kemudian ketik

Peti masuk dalam menu tarik turun. Jika

anda ingin mencari semua akaun e-mel anda serentak, ketik

, kemudian ketik

Paparan gabungan.

3

Ketik .

4

Masukkan teks carian anda, kemudian ketik pada papan kekunci.

5

Hasil carian kelihatan dalam senarai yang diisih mengikut tarikh. Ketik mesej e-mel

yang anda ingin buka.

Untuk melihat semua folder untuk satu akaun e-mel

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

E-mel.

2

Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik

, dan pilih akaun yang

anda ingin semak.

3

Di bawah akaun yang anda hendak semak, pilih

Tunjukkan semua folder.

61

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memadamkan mesej e-mel

1

Dalam peti masuk e-mel anda, tandakan kotak semakan untuk mesej yang anda

hendak padam, kemudian, ketik .

2

Ketik

Padam.

Dalam peti masuk e-mel, anda juga boleh kuis mesej ke kanan untuk memadamkannya.