Sony Xperia E1 - Омилени радио канали

background image

Омилени радио канали

За да се зачува канал како омилен

1

Кога радиото е отворено, појдете на каналот што сакате да го зачувате како омилен.

2

Допрете го .

3

Внесете име и одберете боја за каналот, па притиснете на Зачувај.

Слушање омилен радио канал

1

Допрете > Омилени.

2

Одберете опција.

Отстранување канал од омилени

1

Кога радиото е отворено, појдете на каналот што сакате да го отстраните.

2

Допрете го , па допрете го Избриши.