Sony Xperia E1 - Pakalpojumu un funkciju ierobežojumi

background image

Pakalpojumu un funkciju ierobežojumi

Daži šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītie pakalpojumi un funkcijas netiek atbalstīti visās

valstīs/reģionos vai tos neatbalsta visi tīkli un/vai pakalpojumu sniedzēji visos apgabalos.

Tas bez ierobežojumiem attiecas uz GSM starptautisko avārijas numuru 112. Sazinieties

ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, vai konkrētais pakalpojums

vai funkcija ir pieejama un vai netiek piemērota papildu piekļuves vai lietošanas maksa.
Lai varētu izmantot konkrētas šajā rokasgrāmatā minētās funkcijas un lietotnes,

iespējams, būs nepieciešama piekļuve internetam. Veidojot interneta savienojumu no

ierīces, var tikt piemērota maksa par datu savienojumu. Lai iegūtu plašāku informāciju,

sazinieties ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju.