Sony Xperia E1 - Navigācija lietotnēs

background image

Navigācija lietotnēs

Lai naviģētu no vienas lietotnes uz otru, varat izmantot navigācijas taustiņus, mazo

lietotņu joslu un nesen izmantoto lietotņu logu, kas ļauj viegli pārslēgties starp visām

nesen izmantotajām lietotnēm. Kad nospiežat , lai izietu, dažas lietotnes tiek aizvērtas,

taču citas joprojām turpina darboties fonā vai arī to darbība tiek apturēta. Ja lietotnes

darbība ir apturēta vai arī tā turpina darboties fonā, nākamreiz atverot šo lietotni, varat

turpināt darbu no vietas, kur to pārtraucāt.

1

Nesen izmantoto lietotņu logs — atvērt nesen izmantoto lietotni

2

Mazo lietotņu josla — atvērt mazo lietotni

3

Navigācijas taustiņš Uzdevums — atvērt nesen izmantoto lietotņu logu un mazo lietotņu joslu

4

Navigācijas taustiņš Sākuma ekrāns — iziet no lietotnes un atgriezties sākuma ekrānā

5

Navigācijas taustiņš Atpakaļ — atgriezties lietotnes iepriekšējā ekrānā vai aizvērt šo lietotni

Lai atvērtu nesen lietoto programmu logu

Nospiediet .

Izvēlnes atvēršana programmā

Izmantojot programmu, nospiediet .

Izvēlne visās programmās nav pieejama.