Sony Xperia E1 - Fons un motīvi

background image

Fons un motīvi

Varat pielāgot sākuma ekrānu savam stilam, izmantojot fonus un dažādus motīvus. Jūs

varat arī mainīt slēgšanas ekrāna fonu.

18

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sākuma ekrāna fona maiņa

1

Pieskarieties tukšam apgabalam ekrānā Sākuma ekrāns un turiet to, līdz ierīce

novibrē.

2

Piesitiet

Foni un atlasiet kādu no iespējām.

Motīva iestatīšana

1

Pieskarieties tukšam apgabalam ekrānā Sākuma ekrāns un turiet to, līdz ierīce

novibrē.

2

Piesitiet pie

Motīvi un atlasiet motīvu.

Kad nomaināt motīvu, mainās arī dažu lietotņu fons.

Slēgšanas ekrāna fona maiņa

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Personalizēšana > Slēgšanas ekrāns.

3

Atlasiet iespēju un pēc tam izpildiet norādījumus, lai nomainītu fonu.