Sony Xperia E1 - Ekrāna slēgšana un atslēgšana

background image

Ekrāna slēgšana un atslēgšana

Ja ierīce ir ieslēgta un netiek lietota norādīto laika periodu, ekrāns kļūst tumšs, lai taupītu

akumulatora enerģiju, un pēc tam tas tiek automātiski slēgts. Ekrāna slēgšana novērš

nevēlamas darbības skārienekrānā, kad tālrunis netiek izmantots. Kad iegādājaties ierīci,

jau ir iestatīta pamata ekrāna slēgšana ar pārvilkšanu. Tas nozīmē: lai atbloķētu ekrānu, ir

jāšvīkā jebkurā virzienā no tā vidus. Vēlāk varat mainīt drošības iestatījumus un pievienot

citu veidu slēgšanas iestatījumus. Lapā

Ekrāna slēgšana skatiet sadaļu 34 .

Ekrāna aktivizēšana

Uz īsu brīdi nospiediet ieslēgšanas taustiņu .

Ekrāna atslēgšana

Novietojiet pirkstu ekrāna vidū un velciet jebkurā virzienā.

Ekrāna bloķēšana

Kad ekrāns ir aktivizēts, uz īsu brīdi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .