Sony Xperia E1 - Kontaktu meklēšana un skatīšana

background image

Kontaktu meklēšana un skatīšana

1

Cilnes Kontakti, Zvanīšana, Izlase un Grupas

2

Rediģēt un skatīt medicīnisku un ārkārtas kontaktinformāciju

3

Skatīt detalizētu informāciju par kontaktu

4

Pāriet uz kontaktiem, kas sākas ar atlasīto burtu

5

Piekļūt kontakta sakaru iespējām

6

Meklēt kontaktus

7

Pievienot kontaktu

8

Skatīt citas iespējas

Kontakta meklēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet pie un laukā

Meklēt kontaktus ievadiet tālruņa numuru, vārdu vai citu

informāciju. Ievadot katru rakstzīmi, tiek filtrēts rezultātu saraksts.

47

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Programmā Kontakti attēlojamo kontaktu izvēle

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Filtrēt.

3

Parādītajā sarakstā atzīmējiet vai noņemiet atzīmes vēlamajām iespējām. Ja ir

veikta kontaktu un sinhronizācijas konta sinhronizēšana, šis konts būs redzams

sarakstā. Varat piesist kontam, lai vēl tālāk paplašinātu iespēju sarakstu.

4

Kad tas ir izdarīts, piesitiet

Labi.