Sony Xperia E1 - Videokameras iestatījumi

background image

Videokameras iestatījumi

Videokameras iestatījumu pielāgošana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Ekrānā piesitiet vienai no iestatījumu ikonām.

3

Lai tiktu parādīti visi iestatījumi, piesitiet .

4

Atlasiet pielāgojamo iestatījumu un pēc tam veiciet izmaiņas.

Videokameras iestatījumu pārskats

Video izšķirtspēja

Pielāgojiet video izšķirtspēju dažādiem formātiem.

VGA

640×480(4:3)

VGA formāts ar proporciju 4:3.

QVGA

320×240(4:3)

QVGA formāts ar proporciju 4:3.

Multiziņa

Ierakstiet videoklipus, kas ir piemēroti sūtīšanai multiziņā. Šī videoformāta ieraksta laiks ir ierobežots tā, lai

video fails varētu ietilpt multiziņā.

Taimeris

Izmantojot taimeri, varat ierakstīt videoklipus, neturot ierīci rokās. Izmantojiet to, lai

ierakstītu tādus grupas videoklipus, kuros var redzēt visas klātesošās personas. Taimeri

varat arī izmantot, lai izvairītos no kameras izkustēšanās videoklipu ierakstīšanas laikā.

Ieslēgts (10 sekundes)

Iestatiet 10 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz videoklipa ierakstīšanas sākumam.

Ieslēgts (2 sekundes)

Iestatiet 2 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz videoklipa ierakstīšanas sākumam.

Izslēgt

Videoklipa ierakstīšana tiek sākta, tiklīdz piesitat kameras ekrānam.

Smile Shutter™ (video)

Izmantojiet funkciju Smile Shutter™, lai pirms video ierakstīšanas noteiktu, uz kāda veida

smaidiem reaģē kamera.

Fokusa režīms

Fokusa iestatījumi nosaka, kur videoattēlā jānoregulē asums. Kad ir ieslēgts

nepārtrauktais automātiskais fokuss, kamera nepārtraukti pielāgo fokusu, lai asums

vienmēr būtu baltajā fokusēšanas rāmī esošajā apgabalā.

Viena punkta aut. fokuss

Kamera automātiski fokusējas uz objektu, ko esat atlasījis. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

Seju atrašana

Kamera automātiski atpazīst ne vairāk kā piecas cilvēku sejas, kas ekrānā tiek iezīmētas ar rāmjiem. Kamera

automātiski iestata fokusu uz tuvāko seju. Varat arī atlasīt, uz kuru seju iestatīt fokusu, ekrānā piesitot tai. Kad

piesitat kameras ekrānam, dzeltens rāmis norāda, kura seja ir atlasīta un fokusēta. Seju atpazīšanu nevar

izmantot visu veidu sižetos. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

Objekta izsekošana

Kad skatu meklētājā pieskaraties kādam objektam un atlasāt to, kamera tam izseko.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

77

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

HDR video

Izmantojiet video iestatījumu HDR (High-Dynamic Range — plašs dinamiskais

diapazons), lai ierakstītu video spilgtas pretgaismas vai augsta kontrasta apstākļos. Video

HDR režīmā tiek kompensēta detalizācijas līmeņa pazemināšanās un tiek radīti attēli,

kuros ir redzami gan tumšie, gan spilgtie apgabali.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

Mērīšana

Šī funkcija automātiski noregulē pareizi sabalansētu ekspozīciju, nosakot gaismas

daudzumu uzņemamajā attēlā.

Centrā

Pielāgo ekspozīciju attēla centram.

Vidēji

Aprēķina ekspozīciju, ņemot vērā gaismas daudzumu, kas iespaido visu attēlu.

Punkts

Pielāgo ekspozīciju ļoti mazam uzņemamā attēla apgabalam.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

SteadyShot™

Ierakstot video, var būt grūti noturēt ierīci nekustīgu. Šādā gadījumā var palīdzēt

stabilizators, kas kompensē nelielas rokas kustības.

Mikrofons

Izvēlieties, vai, ierakstot videoklipus, jāieraksta apkārtējā skaņa.

Zibspuldze

Izmantojiet zibspuldzes apgaismojumu, lai ierakstītu videoklipu vājā apgaismojumā vai

pretgaismā. Video zibspuldzes ikona ir pieejama tikai videokameras ekrānā. Ņemiet

vērā, video kvalitāte dažreiz var būt labāka bez apgaismojuma, pat ja apgaismojums ir

vājš.

Ieslēgt

Izslēgt

78

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.