Sony Xperia E1 - Ierīces pirmā startēšanas reize

background image

Ierīces pirmā startēšanas reize

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tiek atvērts iestatīšanas ceļvedis, kas palīdz konfigurēt

pamatiestatījumus, pierakstīties dažos kontos un personalizēt ierīci. Piemēram, ja jums ir

Sony Entertainment Network konts, varat pierakstīties tajā un uzreiz saņemt visus

iestatījumus. Varat lejupielādēt interneta un Wi-Fi® iestatījumus.

Iestatīšanas ceļvedim var piekļūt arī vēlāk izvēlnē Iestatījumi.

Ierīces ieslēgšana

1

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz paziņojumu

indikators nomirgo vienu reizi.

2

Kad tiek parādīta uzvedne, ievadiet SIM kartes PIN kodu un piesitiet pie

.

3

Uzgaidiet, līdz tālrunis tiek startēts.

Ierīces izslēgšana

1

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz tiek parādīta iespēju

izvēlne.

2

Iespēju izvēlnē piesitiet

Izslēgt.

3

Piesitiet

Labi.

Ierīces izslēgšana var aizņemt kādu laiku.

8

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.