Sony Xperia E1 - Turinys

background image

Turinys

Pradžia........................................................................................... 6

Apžvalga............................................................................................. 6
Surinkimas.......................................................................................... 7
Ekrano apsauga..................................................................................8
Prietaiso paleidimas pirmą kartą.......................................................... 8
Kam man reikalinga „Google™“ paskyra?........................................... 9
Prietaiso įkrovimas.............................................................................. 9

Pagrindai...................................................................................... 11

Jautriojo ekrano naudojimas..............................................................11
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas......................................................13
Pagrindinis ekranas........................................................................... 13
Programų ekranas.............................................................................15
Naršymo pasirinktys..........................................................................16
Valdikliai............................................................................................ 16
Nuorodos ir aplankai......................................................................... 17
Fonas ir temos.................................................................................. 18
Ekrano nuotraukos užfiksavimas....................................................... 19
Būsena ir pranešimai.........................................................................19
Būsenos juostos piktogramos........................................................... 20
Programų apžvalga........................................................................... 21

Programų atsisiuntimas................................................................23

Programų atsisiuntimas iš „Google Play™“........................................23
Programų atsisiuntimas iš kitų šaltinių............................................... 23

Internetas ir tinklai........................................................................ 24

Naršymas internete........................................................................... 24
Interneto ir MMS nustatymai .............................................................24
Wi-Fi®.............................................................................................. 25
Bendras mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas...................................27
Duomenų naudojimo valdymas......................................................... 28
Mobiliojo ryšio tinklų pasirinkimas...................................................... 28
Virtualieji asmeniniai tinklai (VPN)....................................................... 29

Prietaiso duomenų sinchronizavimas...........................................30

Sinchronizavimas su internetinėmis paskyromis.................................30
Sinchronizavimas su „Microsoft® Exchange ActiveSync®“............... 30

Pagrindiniai nustatymai................................................................ 32

Kaip pasiekti nustatymus...................................................................32
Garsas, skambėjimo signalas ir garsumas......................................... 32
SIM kortelės apsauga .......................................................................33
Ekrano nustatymai............................................................................ 33

2

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Ekrano užraktas................................................................................ 34
Kalbos nustatymai.............................................................................35
Data ir laikas..................................................................................... 35
Garso išvesties tobulinimas............................................................... 36

Teksto įvedimas........................................................................... 37

Klaviatūra ekrane...............................................................................37
Teksto rašymas naudojant įvestį balsu.............................................. 38
Teksto redagavimas.......................................................................... 38
„Xperia“ klaviatūros pritaikymas asmeniniams poreikiams..................39

Skambinimas................................................................................40

Skambinimas.................................................................................... 40
Skambučių priėmimas.......................................................................41
Vykstantys skambučiai...................................................................... 42
Naudojimasis skambučių registru...................................................... 42
Skambučių peradresavimas.............................................................. 43
Skambučių ribojimas......................................................................... 43
Keli skambučiai................................................................................. 44
Konferenciniai pokalbiai.....................................................................44
Balso paštas..................................................................................... 45
Pagalbos skambučiai........................................................................ 45

Adresinė ...................................................................................... 46

Adresatų persiuntimas.......................................................................46
Adresatų paieška ir peržiūra.............................................................. 47
Adresatų įtraukimas ir redagavimas................................................... 48
Medicininė informacija ir kontaktinė informacija nenumatytiems
atvejams........................................................................................... 49
Mėgstamiausi ir grupės..................................................................... 50
Informacijos apie adresatą siuntimas................................................. 51
Jei norite adresinės programoje išvengti dvigubų įrašų...................... 51
Atsarginės adresinės kopijos darymas...............................................51

Žinučių siuntimas ir pokalbiai.......................................................53

Žinučių skaitymas ir siuntimas........................................................... 53
Žinučių tvarkymas............................................................................. 54
Skambinimas iš žinutės..................................................................... 55
Žinučių siuntimo nustatymai.............................................................. 55
Tiesioginis susirašinėjimas ir vaizdo pokalbis..................................... 55

El. paštas......................................................................................57

El. pašto nustatymas.........................................................................57
El. laiškų siuntimas ir gavimas........................................................... 57
El. pašto peržiūros sritis.................................................................... 58
El. laiškų tvarkymas...........................................................................59
El. pašto paskyros nustatymai...........................................................60

3

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

„Gmail™“.......................................................................................... 60

Muzika ......................................................................................... 61

Muzikos perkėlimas į savo prietaisą ..................................................61
Muzikos klausymasis.........................................................................61
WALKMAN pagrindinio ekrano meniu................................................62
Grojaraščiai....................................................................................... 64
Bendras muzikos failų naudojimas.....................................................64
Garso tobulinimas............................................................................. 65
Vizualizavimo priemonė .................................................................... 65
Muzikos atpažinimas naudojant „TrackID™“..................................... 65
Internetinė paslauga „Music Unlimited“..............................................67

FM radijas.....................................................................................68

Radijo klausymasis............................................................................68
Mėgstamiausi radijo kanalai...............................................................69
Garso nustatymai.............................................................................. 69

Kamera......................................................................................... 70

Fotografavimas ir vaizdo įrašymas..................................................... 70
„Smile Shutter™“ funkcijos naudojimas šypsenoms aptikti................ 71
Geografinės padėties informacijos pridėjimas prie nuotraukų.............71
Bendrieji kameros nustatymai............................................................71
Fotoaparato nustatymai.................................................................... 73
Vaizdo kameros nustatymai...............................................................76

Nuotraukos ir vaizdo įrašai albume.............................................. 78

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra......................................................78
Dalinimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais bei jų tvarkymas............... 79
Nuotraukų redagavimas naudojant nuotraukų redagavimo
programą.......................................................................................... 80
Albumo pagrindinio ekrano meniu .................................................... 80
Nuotraukų peržiūra žemėlapyje......................................................... 81

Vaizdo įrašai................................................................................. 83

Vaizdo įrašų peržiūra programoje „Filmai“..........................................83
Vaizdo įrašų turinio perkėlimas į savo prietaisą ................................. 84
Vaizdo įrašų turinio valdymas............................................................ 84

Prisijungimo galimybė.................................................................. 85

„Bluetooth®“ belaidžio ryšio technologija.......................................... 85
Kompiuterio įrankis............................................................................87
Failų tvarkymas naudojant kompiuterį................................................87
Ausinių naudojimas .......................................................................... 88
„Smart Connect“ valdymo priedai ir nustatymai................................. 89

Kelionės ir žemėlapiai...................................................................91

Vietos paslaugų naudojimas..............................................................91
„Google Maps™“ ir navigacija........................................................... 92

4

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Skrydžio režimas............................................................................... 93

Kalendorius ir žadintuvas............................................................. 94

Kalendorius....................................................................................... 94
Žadintuvas ir laikrodis........................................................................95

Pagalba ir priežiūra.......................................................................98

Pagalba, naudojantis prietaisui.......................................................... 98
Įrenginio naujinimas...........................................................................98
IMEI numeris..................................................................................... 99
Akumuliatoriaus ir energijos valdymas............................................. 100
Atmintis ir atmintinė.........................................................................101
Turinio atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas...................................102
Įrenginio paleidimas ir nustatymas iš naujo...................................... 104
Prietaiso perdirbimas.......................................................................105

Svarbi informacija.......................................................................106

Svarbios informacijos lapelis............................................................106
Paslaugų ir funkcijų apribojimai........................................................106
Teisinė informacija...........................................................................106

5

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.