Sony Xperia E1 - Teksto rašymas naudojant įvestį balsu

background image

Teksto rašymas naudojant įvestį balsu

Užuot rašę žodžius, juos galite įvesti naudodami įvesties balsu funkciją. Tiesiog ištarkite

norimus įvesti žodžius. Įvestis balsu yra eksperimentinė „Google™“ technologija,

pasiekiama tam tikromis kalbomis ir tam tikruose regionuose.

Įvesties balsu aktyvinimas

1

Kai įvedate tekstą naudodamiesi klaviatūra ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Klaviatūros nustatymai.

3

Pažymėkite žymimąjį langelį

„Google“ įvest. balsu klavišas.

4

Bakstelėdami įrašykite savo nustatymus. Klaviatūroje ekrane pasirodo

mikrofono piktograma .

Teksto rašymas naudojant įvestį balsu

1

Atidarykite klaviatūrą ekrane.

2

Bakstelėkite . Kai bus rodoma , kalbėkite, kad įvestumėte tekstą.

3

Baigę dar kartą bakstelėkite . Bus rodomas siūlomas tekstas.

4

Jei reikia, tekstą redaguokite rankiniu būdu.

Jei norite, kad būtų rodoma klaviatūra ir galėtumėte įvesti tekstą rankiniu būdu, bakstelėkite

.