Sony Xperia E1 - Klaviatūra ekrane

background image

Klaviatūra ekrane

Galite įvesti tekstą naudodami QWERTY klaviatūrą ekrane, atskirai bakstelėdami

kiekvieną raidę, arba galite naudoti įvesties gestais funkciją ir pirštu slinkti nuo raudės prie

raidės, taip rinkdami žodžius.
Tekstui įvesti galite pasirinkti iki trijų rašmenų kalbų. Klaviatūra aptiks naudojamą kalbą ir

nuspės tos kalbos žodžius įvedant tekstą. Kai kurios programos automatiškai atidaro

klaviatūrą ekrane, pvz., el. pašto ir teksto žinučių programos.

1 Ištrinti simbolį prieš žymeklį.

2 Įvesti grįžimo į eilutės pradžią ženklą arba patvirtinti teksto įvestį.

3 Įvesti tarpą.

4 Pritaikyti klaviatūrą asmeniniams poreikiams. Šis raktas dingsta, kai klaviatūra yra suasmeninta.

5 Rodyti skaičius ir simbolius. Jei reikia daugiau simbolių, bakstelėkite

.

6 Perjungti mažąsias raides , didžiąsias raides ir teksto rašymą vien didžiosiomis raidėmis .

Pasirinkus kai kurias kalbas, šiuo klavišu galima pasiekti papildomus tų kalbų simbolius.

Klaviatūros ekrane rodymas ir teksto įvestis

Bakstelėkite teksto įvesties lauką.

Klaviatūros ekrane naudojimas horizontalioje padėtyje

Pasirodžius klaviatūrai ekrane, pasukite prietaisą šonu.

Keliose programose gali reikėti pritaikyti nustatymus ir suaktyvinti horizontalią padėtį.

Teksto simbolio įvedimas simbolio klavišu

1

Jei norite įvesti klaviatūroje matomą simbolį, bakstelėkite tą simbolį.

2

Jei norite įvesti simbolio variantą, palieskite ir palaikykite įprastą simbolį

klaviatūroje, kad atsidarytų galimų pasirinkčių sąrašas, tada pasirinkite sąraše.

Pavyzdžiui, jei norite įvesti „é“, palieskite ir palaikykite „e“, kol pasirodys kitos

pasirinktys, tada, neatitraukdami piršto nuo klaviatūros, vilkite prie „é“ ir jį

pasirinkite.

Taško įvedimas

Įvedę žodį, dukart bakstelėkite tarpo klavišą.

Teksto įvedimas naudojant įvesties gestu funkciją

1

Pasirodžius klaviatūrai ekrane, stumkite pirštą nuo raidės prie raidės, kad

suvestumėte norimą žodį.

2

Įvedę žodį pakelkite pirštą. Žodis pasiūlomas remiantis raidėmis, kurias palietėte

suvesdami.

3

Jei pageidaujamas žodis nerodomas, bakstelėkite ir peržiūrėkite kitas parinktis

bei pasirinkite atitinkamą. Jei norima parinktis nerodoma, ištrinkite visą žodį ir vėl

įveskite arba žodį įveskite bakstelėdami visas raides atskirai.

37

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Įvestis gestu nustatymų keitimas

1

Pasirodžius klaviatūrai ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Klaviatūros nustatymai > Teksto įvesties nustatymai.

3

Norėdami aktyvinti arba pasyvinti gestų įvesties funkciją, pažymėkite žymimąjį

langelį

Įvestis gestu arba panaikinkite jo žymėjimą.