Sony Xperia E1 - Prietaiso įkrovimas

background image

Prietaiso įkrovimas

Įsigijus prietaisą, akumuliatorius būna iš dalies įkrautas. Galite naudoti prietaisą, kai jis yra

įkraunamas. Daugiau apie akumuliatorių ir kaip padidinti jo našumą skaitykite

Akumuliatoriaus ir energijos valdymas puslapyje 100 .

Prietaiso įkrovimas

9

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

1

Įjunkite įkroviklį į maitinimo lizdą.

2

Prijunkite vieną USB laido galą prie įkroviklio (arba prie kompiuterio USB prievado).

3

Kitą laido galą prijunkite prie prietaiso „micro USB“ prievado, USB ženklą

nukreipdami į viršų. Prasidėjus įkrovimui, įsižiebia pranešimo lemputė.

4

Visiškai įkrovę prietaisą, atjunkite laidą nuo prietaiso traukdami jį tiesiai. Įsitikinkite,

kad nelenkiate jungties.

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, pranešimo lemputė ir įkrovimo lemputė

įsižiebti

gali tik po kelių minučių.

Akumuliatoriaus pranešimo lemputės būsena

Žalia

Akumuliatoriaus įkrovimo lygis didesnis nei 90 %

Blyksinti raudona

Akumuliatorius įkraunamas ir jo įkrovimo lygis mažesnis nei 15%

Oranžinė

Akumuliatorius įkraunamas ir jo įkrovimo lygis mažesnis nei 90 %

10

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.