Sony Xperia E1 - Garsas, skambėjimo signalas ir garsumas

background image

Garsas, skambėjimo signalas ir garsumas

Galite pritaikyti gaunamų skambučių, pranešimų, muzikos ir vaizdo įrašų skambėjimo

garsumą. Be to, prietaise galite nustatyti tylųjį režimą, kad prietaisas neskambėtų, kai jūs

susitikime.

Skambėjimo signalo garsumo pritaikymas garsumo klavišu

Paspauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

Medijos grojimo garsumo pritaikymas naudojant garsumo klavišą

Grodami muziką ar žiūrėdami vaizdo įrašus, paspauskite garsumo klavišą aukštyn

arba žemyn.

Prietaiso vibracijos režimo nustatymas

Spauskite garsumo klavišą žemyn, kol būsenos juostoje bus rodoma .

Prietaiso tyliojo režimo nustatymas

1

Spauskite garsumo klavišą žemyn, kol prietaisas suvibruos, o būsenos juostoje

bus rodoma .

2

Dar kartą paspauskite garsumo klavišą žemyn. Būsenos juostoje bus rodoma .

Prietaiso vibravimo ir skambėjimo režimo nustatymas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas.

3

Pažymėkite žymimąjį langelį

Vibruoti, kai skambina.

Norėdami nustatyti skambėjimo signalą

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas > Tel. skambėjimo signalas.

3

Pasirinkite skambėjimo signalą.

4

Bakstelėkite

Atlikta.

32

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Pranešimo garso pasirinkimas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas > Pranešimo garsas.

3

Pasirinkite garsą, kuris bus grojamas gavus pranešimą.

4

Bakstelėkite

Atlikta.

Lietimo signalų aktyvinimas

1

Iš Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas.

3

Pažymėkite žymimuosius langelius

Numer. rinkiklio lietimo signalai ir Lietimo

garsai.