Sony Xperia E1 - Pagrindinis ekranas

background image

Pagrindinis ekranas

Pagrindinis ekranas yra pradinis jūsų prietaiso naudojimo punktas. Jis panašus į

kompiuterio ekrano darbalaukį. Pagrindiniame ekrane gali būti iki septynių sričių, kurios

13

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

išeina už įprastų rodymo ekrane ribų. Pagrindinio ekrano sričių skaičių rodo taškų eilės

pagrindinio ekrano viršuje. Paryškintas taškas rodo sritį, kuri šiuo metu naudojama.

Perėjimas į pradinį ekraną

Paspauskite .

Naršymas pagrindiniame ekrane

Pagrindinio ekrano sritys

Į savo pagrindinį ekraną galite įtraukti naujų sričių (daugiausiai iki septynių sričių) ir jas

ištrinti. Taip pat norimą naudoti sritį galite nustatyti kaip pagrindinę ekrano sritį.

Srities kaip svarbiausios pagrindinio ekrano srities nustatymas

1

Srityje Pagrindinis ekranas palieskite ir palaikykite tuščią vietą, kol prietaisas

suvibruos.

2

Braukite kairėn arba dešinėn, kad rastumėte sritį, kurią norite nustatyti kaip

svarbiausią pagrindinio ekrano sritį, tada bakstelėkite viršutiniame srities kampe.

Srities įtraukimas į pagrindinį ekraną

1

Srityje Pagrindinis ekranas palieskite ir palaikykite tuščią vietą, kol prietaisas

suvibruos.

2

Brūkštelėdami į kairę arba į dešinę naršykite sritis, tada bakstelėkite .

14

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Srities trynimas iš pagrindinio ekrano

1

Palieskite ir palaikykite tuščią sritį dalyje Pagrindinis ekranas, kol prietaisas

suvibruos.

2

Brūkštelėdami į kairę arba į dešinę raskite sritį, kurią norite ištrinti, tada bakstelėkite

.