Sony Xperia E1 - Įrenginio naujinimas

background image

Įrenginio naujinimas

Turėtumėte naujinti savo įrenginio programinę įrangą, kad gautumėte naujausias

funkcines galimybes, patobulinimus bei klaidų pataisas ir taip užtikrintumėte optimalų

veikimą. Kai yra nauja programinės įrangos versija, būsenos juostoje rodoma . Taip pat

galite patys patikrinti, ar yra naujinimų.
Programinės įrangos naujinimą paprasčiausia įdiegti belaidžiu būdu naudojant įrenginį.

Tačiau kai kurių naujinimų negalima atsisiųsti belaidžiu ryšiu. Tokiu atveju įrenginiui
atnaujinti reikia naudoti kompiuteryje arba „Apple

®

Mac

®

“ kompiuteryje įdiegtą

programinę įrangą „Xperia™ Companion“.
Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimus rasite čia:

www.sonymobile.com/update.

Dėl per mažai likusios vietos gali nepavykti įdiegti naujinimų. Prieš bandydami diegti naujinimą,

įsitikinkite, kad pakanka vietos.

Naujos programinės įrangos tikrinimas

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Naujinimų centras.

3

Norėdami patikrinti, ar prietaise įdiegta naujausia sistemos programinė įranga,

bakstelėkite

Sistema. Norėdami tikrinti, ar yra prietaise įdiegtų programų

naujinimų, bakstelėkite

Atnaujin..

Prietaiso naujinimas belaidžiu būdu

Naudokitės naujinimo centro programa, kad atnaujintumėte prietaisą belaidžiu ryšiu. Ji

apdoroja ir programų, ir sistemos naujinimus ir leidžia lengvai atsisiųsti naujas jūsų

prietaisui sukurtas programas. Nuo jūsų operatoriaus priklauso, kokius naujinimus galite

atsisiųsti mobiliojo ryšio tinklu. Naujai programinei įrangai atsisiųsti vietoj mobiliojo ryšio

tinklo rekomenduojama naudoti „Wi-Fi®“ tinklą, kad išvengtumėte duomenų srauto

išlaidų.

Sistemos naujinimo atsisiuntimas ir diegimas

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Naujinimų centras > Sistema.

3

Pasirinkite norimą sistemos naujinimą, tada bakstelėkite .

4

Kai atsisiuntimas bus baigtas, bakstelėkite ir baikite diegimą vykdydami ekrane

pateiktus nurodymus.

98

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Programų naujinimų atsisiuntimas ir diegimas

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Naujinimų centras > Sistema.

3

Norėdami atsisiųsti konkretų programos naujinimą, pasirinkite jį ir bakstelėkite .

Norėdami atsisiųsti visus galimus programų naujinimus, bakstelėkite . Atsisiųsti

naujinimai bus automatiškai įdiegti.

Įrenginio naujinimas naudojant kompiuterį

Atsisiųsti ir į įrenginį įdiegti programinės įrangos naujinimus galite naudodami kompiuterį,
kuriame yra interneto ryšys. Reikia USB laido ir kompiuterio arba „Apple

®

Mac

®

kompiuterio, kuriame būtų įdiegta programinė įranga „Xperia™ Companion“.

Jei kompiuteryje programinė įranga „Xperia™ Companion“ neįdiegta, įrenginį USB laidu

sujunkite su kompiuteriu ir vykdykite ekrane pateikiamas diegimo instrukcijas.

Prietaiso naujinimas naudojant kompiuterį

1

Įsitikinkite, kad programinė įranga „Xperia™ Companion“ įdiegta jūsų asmeniniame
kompiuteryje arba „Apple

®

Mac

®

“ kompiuteryje.

2

USB laidu prijunkite prietaisą prie kompiuterio.

3

Jei „Xperia™ Companion“ automatiškai nepaleidžiama, atidarykite ją.

4

Kompiuteryje: aptikus naujos programinės įrangos naujinį bus rodomas

iškylantysis langas. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir paleiskite

susijusius programinės įrangos naujinius.

USB laidu sujungus prietaisą su kompiuteriu, paraginama įdiegti programinę įrangą „Xperia™

Companion“ arba atšaukti, nebent anksčiau pasirinkote

Daugiau neberodyti.