Sony Xperia E1 - Vizualizavimo priemonė

background image

Vizualizavimo priemonė

Vizualizavimo priemonė prideda vaizdinių efektų prie dainų, kai jas leidžiate. Kiekvienos

dainos efektai paremti pačios muzikos ypatybėmis. Pavyzdžiui, jie kinta, atsižvelgiant į

muzikos garsumą, ritmą ir dažnių lygį. Taip pat galite pakeisti fono temą.

Vizualizavimo priemonės įjungimas

1

Programoje WALKMAN bakstelėkite .

2

Bakstelėkite

Vizualiz. priem..

Bakstelėkite ekraną ir perjunkite į viso ekrano rodinį.

Norėdami pakeisti fono temą

1

Programoje „WALKMAN“ bakstelėkite .

2

Bakstelėkite

Vizualiz. priem..

3

Bakstelėkite >

Tema ir pasirinkite temą.