Sony Xperia E1 - Microsoft® Exchange ActiveSync® қызметімен синхрондау

background image

қызметімен синхрондау

Microsoft Exchange ActiveSync есептік жазбасын пайдаланып корпоративтік эл. пошта хабарларын,
к

үнтізбе тағайындауларын және контактілерді тікелей құрылғыдан ашуға болады. Орнатудан

кейін а

қпаратты Электрондық пошта, Күнтізбе және Контактілер қолданбаларынан

таба аласыз.

Синхрондау үшін EAS есептік жазбаны орнату

1

Корпоративтік желі

әкімшісі ұсынған, қол жетімді домен мен сервер мәліметтері бар екенін

тексері

ңіз.

2

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

3

Параметрлері > Есептік жазба қосу > Exchange ActiveSync б

өлімін түртіңіз.

4

Корпоративтік электронды

қ пошта мекенжайы мен кілт сөзді енгізіңіз.

5

Келесі т

үймесін түртіңіз. Құрылғы тіркелгі туралы ақпаратты ала бастайды. Егер қате

пайда болса, есептік жазба

ңыздың домені мен сервер мәліметтерін қолмен енгізіп,

Келесі т

үймесін түртіңіз.

6

Құрылғыны басқару үшін корпоративтік серверге рұқсат беру үшін ОК түймесін түртіңіз.

7

Контактілер мен к

үнтізбе жазбалары сияқты құрылғымен синхрондау қажет деректерді

та

ңдаңыз.

8

Қажет болса, телефондағы кейбір қауіпсіздік мүмкіндіктерін басқаруға корпоративтік

серверіне м

үмкіндік беру үшін құрылғы әкімшісін іске қосыңыз. Мысалы, корпоративтік

серверге кілтс

өз ережелерін орнатуға және жадты шифрлауға рұқсат беріңіз.

9

Орнату ая

қталған кезде корпоративтік тіркелгінің атауын енгізіңіз.

Компьютерде EAS есептік жазбасының жүйеге кіру құпия сөзін өзгерткен кезде
құрылғыдағы EAS есептік жазбасына қайта кіру қажет болады.

30

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

EAS

есептік жазбасының параметрлерін өзгерту

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Электрондық пошта т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін түртіңіз.

3

Параметрлер т

үймесін түртіп, EAS есептік жазбасын таңдаңыз, содан соң EAS есептік

жазбасын

қажетінше өзгертіңіз.

EAS

есептік жазбасына арналған қадамдастыру аралығын орнату

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта т

үймесін, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

Параметрлер тарма

ғын түртіп, EAS есептік жазбасын таңдаңыз.

4

Тіркелгіні тексеру жиілігі > Жиілікті тексеру тарма

ғын түртіп, аралық опцияны

та

ңдаңыз.

EAS

есептік жазбасын жою

1

Негізгі экран экранынан > Параметрлері т

үймесін түртіңіз.

2

Есептік жазбалар б

өлімінің астындағы Exchange ActiveSync түймені түртіңіз,

содан со

ң жою қажет EAS есептік жазбаны таңдаңыз.

3

т

үймесін түртіңіз, содан соң Есептік жазбаны жою түймесін түртіңіз.

4

Растау

үшін Есептік жазбаны жою түймесін қайтадан түртіңіз.

31

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.