Sony Xperia E1 - Қоңырауларға тыйым салу

background image

Қоңырауларға тыйым салу

Кіріс ж

әне шығыс қоңыраулардың барлық немесе белгілі бір санаттарына тыйым салуға болады.

Егер

қызмет көрсетушіден PIN2 кодын алған болсаңыз, шығыс қоңырауларын шектеу үшін

бекітілген терілетін н

өмірлер (FDN) тізімін пайдалана аласыз.

Кіріс немесе шығыс қоңырауларға тыйым салу

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қоңырауға тыйым салу тарма

ғын түртіп, бір опцияны таңдаңыз.

4

Кілтс

өзді енгізіп, Қосу опциясын түртіңіз.

Қоңырауға тыйым салуды алғаш рет орнатқан кезде қоңырауға тыйым салу функциясын
іске қосу үшін кілтсөз енгізу керек. Қоңырауға тыйым салу параметрлерін түзету керек
болса, дәл осы кілтсөзді қолдану қажет.

Бекітілген нөмір теруді қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Бекітілген теру нөмірлері
тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Бекітілген теруді іске қосу немесе Бекітілген теруді өшіру опциясын т

үртіңіз.

4

PIN2 кодын енгізіп, OK т

үймесін түртіңіз.

Қабылданған қоңырау алушыларының тізіміне кіру үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Бекітілген теру нөмірлері >
Бекітілген теру нөмірлері тарма

ғын тауып түртіңіз.

43

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

SIM

картасының жеке идентификациялық кодын 2 өзгерту үшін

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Қоңырау параметрлері опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Бекітілген теру нөмірлері > PIN2 кодын өзгерту т

үймесін түртіңіз.

4

Ескі SIM картасыны

ң жеке идентификациялық кодын 2 енгізіңіз де, ОК түймесін түртіңіз.

5

Жа

ңа SIM картасының PIN2 кодын енгізіп, ОК түймесін түртіңіз.

6

Жа

ңа PIN2 кодын құптап, ОК пернесін түртіңіз.