Sony Xperia E1 - Ағымдағы қоңыраулар

background image

Ағымдағы қоңыраулар

1

Контактілер тізімін ашы

ңыз

2

Қоңырау барысында динамикті қосу

3

А

ғымдағы қоңырауды ұстап тұру немесе қоңырауды қалпына келтіру

4

Қоңырау барысында нөмірлерді енгізу

5

Қоңырау барысында микрофонның дыбысын өшіру

6

Қоңырауды аяқтау

Қоңырау кезінде құлақ дауыс зорайтқышы дыбыс деңгейін өзгерту үшін

Дыбыс де

ңгейін реттеу пернесін жоғары не төмен басыңыз.

Экранды қоңырау барысында іске қосу үшін

т

үймесін жылдам басыңыз.