Sony Xperia E1 - Хабарлама жіберушіге қоңырау соғу

background image

Хабарлама жіберушіге қоңырау соғу

Хабар жіберушіге қоңырау шалу

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

С

ұхбатты түртіңіз.

3

Экранны

ң жоғарғы жағындағы алушының атын немесе нөмірін түртіп, пайда болған

тізімнен

қоңырау шалынатын нөмірді таңдаңыз.

4

Егер алушы контактілер тізімінде са

қталған болса, қоңырау шалынатын телефон нөмірін

т

үртіңіз. Ал егер алушы контактілерде сақталмаған болса, түймесін түртіңіз.

Жіберушінің нөмірін контактіге сақтау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

> Сақтау тарма

ғын түртіңіз.

3

Б

ұрыннан бар контактіні таңдаңыз не Жаңа контакт жасау түймесін түртіңіз.

4

Контакт туралы а

қпаратты өзгертіп, Дайын түймесін түртіңіз.