Sony Xperia E1 - Орынды анықтау қызметтерін пайдалану

background image

Орынды анықтау қызметтерін пайдалану

Орынды аны

қтау қызметтері Карталар және камера секілді бағдарламаларға орналасқан

жері

ңізді шамамен анықтау үшін мобильді және Wi-Fi® желілеріндегі мәліметтерді, сондай-ақ

Орналас

қан жерді анықтау жүйесі (GPS) мәліметтерін пайдалануға мүмкіндік береді. Егер GPS

жерсеріктері к

өретін айқын аймақта болсаңыз, құрылғыңыз орныңызды Wi-Fi® функциясы

ар

қылы анықтай алады. Және егер Wi-Fi® желісінің ауқымында болсаңыз, құрылғыңыз

орны

ңызды мобильді желі арқылы анықтай алады.

Құрылғыңызды орналасқан жеріңізді анықтауға пайдалану үшін орынды анықтау қызметтерін

қосуыңыз қажет.

Орынды анықтау қызметтерін қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Орын опцияларын тауып т

үртіңіз.

3

Орын жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай сырғытыңыз.

4

Растау

үшін Келісу түймесін екі рет түртіңіз.

Орынды анықтау қызметін іске қосқанда, GPS жерсеріктері және Google орналасу
қызметі
қызметтері автоматты түрде қосылады. Кез келген опцияны қолмен өшіруге
болады.

Google

қолданбаларына орныңызға қол жеткізуге рұқсат ету

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Google > Орын опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Орын жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай сүйреңіз.

4

Растау

үшін Келісу түймесін екі рет түртіңіз.

Орынды анықтау қызметін іске қосқанда, GPS жерсеріктері және Google орналасу
қызметі
қызметтері автоматты түрде қосылады. Кез келген опцияны қолмен өшіруге
болады.

GPS

дәлдігін жақсарту

GPS ж

үйесін бірінші рет пайдаланғанда орныңызды табу үшін 5-10 минутқа жуық уақыт кетуі

м

үмкін. Іздеуді жеңілдету үшін аспанды тікелей көре алатыныңызға көз жеткізіңіз. Қозғалмаңыз

ж

әне GPS антеннасын жаппаңыз (суреттегі бөлектелген аумақ). GPS сигналдары бұлттар мен

пластик ар

қылы өтеді, бірақ ғимараттар мен таулар сияқты қатты нысандардың көбінен өтпейді.

Орналас

қан жеріңіз бірнеше минуттан кейін табылмаса, басқа жерге барыңыз.

93

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Google Maps™