Sony Xperia E1 - Күй тақтасындағы белгішелер

background image

Күй тақтасындағы белгішелер

Күй белгішелері

Сигнал к

үші

Сигнал жо

қ

Роуминг

GPRS

қол жетімді

EDGE

қол жетімді

3G

қол жетімді

Мобильді деректер желісі

қол жетімді

GPRS деректерін жіберу ж

әне жүктеу

EDGE деректерін жіберу ж

әне жүктеу

3G деректерін жіберу ж

әне жүктеу

Мобильді деректерді жіберу ж

әне жүктеу

Батарея к

үйі

Батарея зарядталуда

STAMINA режимі

қосылған

Ұшақ режимі қосылған

Bluetooth® функциясы

қосылған

SIM картасы салынба

ған

Микрофон дыбысы

өшірілген

Спикерфон

қосулы

Дыбыссыз режим

Діріл режимі

Оятар орнатыл

ған

20

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

GPS іске

қосылған

Синхрондау орындалуда

Кіруге немесе синхрондау

ға қатысты проблема

Қызмет провайдеріне, желіге және/немесе аймаққа байланысты осы тізімдегі кейбір
белгішелер арқылы көрсетілетін функциялар немесе қызметтер қол жетімді болмайды.

Хабарландыру белгішелері

Т

өмендегі хабарландыру белгішелері экранда пайда болуы мүмкін:

Жа

ңа электрондық хабар

Жа

ңа мәтіндік хабар немесе мультимедиа хабары

Жа

ңа дауыстық пошта

Келе жат

қан күнтізбе оқиғасы

Ән ойнап жатыр
Құрылғы компьютерге USB кабелі арқылы жалғанған

Ескерту хабары

Қате хабары

Жіберілген

қоңырау

А

ғымдағы қоңырау

Қîңûðàó ұñòàóëû
Қоңырау бағытын өзгерту мүмкіндігі қосылған

Wi-Fi® байланысы

қосылған және сымсыз желілер қол жетімді

Ба

ғдарламалық құрал жаңартулары қол жетімді

Ж

үктеу деректері

Кері ж

үктеу деректері

Бас

қа (көрсетілмеген) хабарландырулар