Sony Xperia E1 - Жылжу қолданбалары

background image

Жылжу қолданбалары

Жылжу кілттері, ша

ғын бағдарламалар жолағы және соңғы пайдаланылған барлық

ба

ғдарламаларды оңай ауыстыруға мүмкіндік беретін соңғы пайдаланылған бағдарламалар

15

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

терезесі ар

қылы бағдарламалар арасында жылжуға болады. Шығу үшін пернесін басқанда

кейбір

қолданбалар жабылады, басқалары фондық режимде жұмыс істеуді жалғастырады не

уа

қытша тоқтатылады. Егер қолданба тоқтатылған не фондық режимде қосулы болса,

қолданбаны келесі ашқанда жұмысты тоқтаған жерден жалғастыруға болады.

1

Со

ңғы ашылған қолданбалар терезесі - соңғы пайдаланылған қолданбаны ашу

2

Ша

ғын бағдарламалар жолағы - шағын бағдарламаны ашу

3

Тапсырманы ішінде жылжу кілті - со

ңғы ашылған бағдарламалар терезесін және шағын бағдарламалар жолағын

ашу

4

Негізгі экран ішінде жылжу кілті -

қолданбадан шығу және негізгі экранға қайту

5

Кері жылжу кілті -

қолданба ішіндегі алдыңғы экранға қайту не қолданбаны жабу

Соңғы пайдаланылған қолданбалар терезесін ашу

басы

ңыз.

Қолданбадағы мәзірді ашу үшін

Қолданбаны пайдаланып жатқанда пернесін басыңыз.

Мәзір барлық қолданбаларды болмайды.