Sony Xperia E1 - Тіл параметрлері

background image

Тіл параметрлері

Құрылғы үшін әдепкі тілді таңдауға және кез келген уақытта оны қайта өзгертуге болады.

Сондай-а

қ, мәтінді енгізу үшін жазу тілін өзгертуге болады. Xperia пернетақтасын

дербестендіру бетіндегі 39 б

өлімін қараңыз.

Тілді өзгерту

1

Негізгі экран бетінен опциясын т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Тіл және теру > Тіл опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз.

4

OK

белгішесін т

үртіңіз.

Егер қате тіл таңдалып, мәзір мәтінін оқи алмасаңыз, белгішесін тауып, оны түртіңіз.
Одан кейін

белгішесінің жанындағы мәтінді және ашылатын мәзірдегі бірінші жазбаны

таңдаңыз. Одан кейін қажетті тілді таңдауға болады.