Sony Xperia E1 - Дыбысты жақсарту

background image

Дыбысты жақсарту

Эквалайзер көмегімен дыбыс сапасын жақсарту

1

«WALKMAN»

қолданбасы ашық кезде белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбысты жақсарту белгішесін т

үртіңіз.

3

Дыбысты

қолмен реттеу үшін жиілік ауқымдарының түймелерін жоғары немесе төмен

қарай сүйреңіз. Дыбысты автоматты түрде реттеу үшін

т

үймесін түртіп, бір мәнерді

та

ңдаңыз.

Көлемді дыбысты қосу

1

«WALKMAN»

қолданбасы ашық кезде белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбысты жақсарту > Параметрлер > Көлемді дыбыс
(VPT)

опциясын т

үртіңіз.

3

Параметрді та

ңдап, одан кейін растау үшін OK түймесін түртіңіз.