Sony Xperia E1 - VPN желілері

background image

VPN желілеріне

қосылу үшін құрылғыны пайдаланыңыз. Бұл жалпыға ортақ желіге қосылғанда

қауіпсіз жергілікті желі ішінде ресурстарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мысалы, VPN

қосылымдарды әдетте корпорациялар мен білім беру ұйымдары ішкі желіден тыс болғанда,

мысалы, саяхатта бол

ғанда, интражелілерге және басқа ішкі қызметтерге кіруді қажет ететін

пайдаланушылар

үшін қолданады.

VPN

қосылымдарын желіге байланысты бірнеше жолмен орнатуға болады. Кейбір желілер

құрылғыға қауіпсіздік куәлігін тасымалдауды және орнатуды қажет етуі мүмкін. VPN желісін

орнату

әдісі туралы егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін компанияның немесе ұйымның желілік

әкімшісіне хабарласыңыз.

Виртуалды жеке желіні қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > VPN тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз.

4

Қосу керек VPN түрін таңдаңыз.

5

VPN параметрлерін енгізі

ңіз.

6

Сақтау т

үймесін түртіңіз.

Виртуалды жеке желіге қосылу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > VPN тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Қол жетімді желілердің тізімінде қосылу керек VPN желісін түртіңіз.

4

Қажетті ақпаратты енгізіңіз.

5

Қосылу тарма

ғын түртіңіз.

VPN

желісінен ажырату үшін

1

К

үй жолағын төмен қарай сүйреңіз.

2

Өшіру үшін VPN байланысы туралы ескертуді түртіңіз.

29

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.