Sony Xperia E1 - Swara, nada dering, lan volume

background image

Swara, nada dering, lan volume

Sampeyan bisa nyetel volume nada dering kanggo telpon mlebu lan kabar uga kanggo

muter maneh musik lan video. Sampeyan uga bisa nyetel piranti dadi mode bisu supaya

dering ora muni nalika sampeyan lagi rapat.

Ngatur volume nada dering nganggo tombol volume

Pencet tombol volume munggah utawa mudhun.

Ngatur volume pamuter media nganggo tombol volume

Nalika muter musik utawa nonton video, pencet tombol volume munggah utawa

mudhun.

Nyetel piranti menyang mode kedher

Penet tombol volume nganti katon ing garis status.

Nyetel piranti ing mode bisu

1

Penet tombol volume nganti piranti kedher lan katon ing garis status.

2

Penet tombol volume maneh. katon ing garis status.

Nyetel piranti menyang mode kedher lan bel

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara.

3

Wenehi tandha ing kothak

Kedher yen dering.

Nyetel dering

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara > Nada dering telpon.

3

Pilih nada dering.

4

Tutul

Rampung.

32

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Milih swara kabar

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara > Swara kabar.

3

Pilih swara sing arep diputer nalike ana kabar teka.

4

Tutul

Rampung.

Ngaktifake nada demek

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Swara.

3

Centhang kothak

Nada demek dialpad lan Swara demekan.