Sony Xperia E1 - Setelan layar

background image

Setelan layar

Nyetel padhange layar

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul

Setelan > Tampilan > Padhang.

3

Busak tandha ing kothak

Miturut swasana cahya, yen diwenehi tandha.

4

Seret tandha geser kanggo ngatur padhange layar.

Nyuda tingkat padhang kanggo nambah kinerja baterei.

Nyetel layar supaya kedher nalika didemek

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara.

3

Centhang kothak

Kedher yen demek. Saiki layar kedher yen sampeyan nutul

tombol ing layar lan aplikasi tartamtu.

33

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngatur wektu meneng sadurunge layar dipateni

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Tampilan > Turu.

3

Pilih salah siji.

Kanggo cepet mateni layar, penet tombol daya sedhela wae.