Sony Xperia E1 - Olahpesen sanalika lan obrolan video

background image

Olahpesen sanalika lan obrolan video

Sampeyan bisa nggunakake aplikasi olahpesen sanalika lan obrolan video Google

Hangouts™ ing piranti kanggo ngobrol karo kanca sing uga nggunakake aplikasi

kasebut ing komputer, piranti Android™ utawa piranti liyane. Sampeyan bisa nggenti

obrolan menyang telpon video karo sawetara kanca, lan sampeyan bisa ngirim pesen

menyang kanca sanajan kanca sampeyan offline. Sampeyan uga bisa ndeleng lan enggo

bareng potret kanthi gampang.
Sadurunge wiwit nggunakake Hangouts™, pesthekake sambungan internet wis aktif lan

duwe akun Google™. Pindhah menyang http://support.google.com/hangouts banjur klik

sambungan "Hangouts ing Android" kanggo njupuk katrangan liyane babagan carane

nggunakake aplikasi iki.

Fungsi telpon video mung bisa aktif ing piranti sing nduweni kamera ngarep.

55

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

1

Miwiti obrolan utawa telpon video anyar

2

Pilihan

3

Dhaptar kontak

Miwiti pesen sanalika utawa telpon video

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Hangouts.

3

Tutul , banjur tik jeneng kontak, alamat email, nomer telpon utawa jeneng

lingkaran lan pilih entri sing cocog saka dhaptar sing disaranake.

4

Kanggo miwiti sesi olahpesen sanalika, tutul

.

5

Kanggo miwiti telpon video, tutul

.

Mbales pesen obrolan utawa gabung karo telpon video

1

Yen ana sing ngubungi sampeyan ing

Hangouts, utawa metu ing garis

status.

2

Seret garis status mudhun, banjur tutul pesen utawa telpon video lan wiwiti

ngobrol.

Sinau luwih lengkap babagan Hangouts™

Nalika aplikasi Hangouts™ mbukak, tutul , banjur tutul

Pitulung.

56

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.