Sony Xperia E1 - Maca lan ngirim pesen

background image

Maca lan ngirim pesen

Aplikasi Olahpesen nuduhake pesen sampeyan minangka obrolan, sing ateges kabeh

pesen menyang lan saka wong tartamtu didadekake sak kelompok. Kanggo ngirim

pesen multimedia, sampeyan perlu setelan MMS sing bener ing piranti. Waca

Setelan

Internet lan MMS ing kaca 24 .

Jumlah karakter sing bisa dikirim ing pesen tunggal bisa ora padha gumantung operator lan

basa sing digunakake. Ukuran maksimal pesan multimedia, kalebu ukuran files sing

ditambahake, uga gumantung marang operator. Hubungi operator jaringan kanggo informasi

liyane.

1

Bali menyang dhaptar obrolan

2

Ndeleng pilihan

3

Pesen sing dikirim lan ditampa

4

Tombol kirim

5

Nglampirake file

6

Nglampirake panggonan

7

Nglampirake klip swara

8

Njupuk potret lan nglampirake

9

Nglampirake potret sing disimpen ing piranti

10 Kolom teks

Nggawe lan ngirim pesen

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

2

Tutul .

3

Ketik jeneng utawa nomer telpon panampa, utawa informasi kontak liyane sing wis

disimpen babagan panampa kasebut, banjur pilih saka dhaptar sing muncul. Yen

panampa durung kedhaptar minangka kontak, ketik nomer panampa kanthi

manual.

4

Tutul

Tulis pesen banjur tik teks pesen.

5

Yen sampeyan pengin nambah lampiran, tutul banjur pilih opsi.

6

Kanggo ngirim pesen kasebut, tutul

Kirim.

Yen metu saka pesen sadurunge ngirim, pesen bakal disimpen minangka konsep. Obrolan

diwenehi tag kanthi tembung

Konsep:.

53

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Maca pesen sing ditampa

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur golek lan tutul .

2

Tutul obrolan sing dikepengini.

3

Yen pesen durung diundhuh, tutul terus pesen kasebut, banjur tutul

Download

pesen.

Kabeh pesen sing ditampa disimpen menyang memori piranti kanthi setelan gawan.

Mbales pesen

1

Saka Layar ngarep, tunyuk , banjur temokake lan tunyuk .

2

Tutul obrolan sing amot pesen.

3

Ketik balesan banjur tunyuk

Kirim.

Nerusake pesen

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

2

Tutul obrolan sing amot pesen sing arep diterusake.

3

Tutul terus pesen sing arep diterusake, banjur tutul

Terusake pesen.

4

Ketik jeneng utawa nomer telpon panampa, utawa informasi kontak liyane sing wis

disimpen babagan panampa kasebut, banjur pilih saka dhaptar sing muncul. Yen

panampa durung kedhaptar minangka kontak, ketik nomer panampa kanthi

manual.

5

Owahi pesen, yen perlu, banjur tutul

Kirim.

Kanggo nyimpen file sing ana ing pesen sing ditampa

1

Saka Layar ngarep, tunyuk , banjur temokake lan tunyuk .

2

Tutul obrolan sing arep dibukak.

3

Yen pesen durung diundhuh, tutul terus pesen kasebut, banjur tutul

Download

pesen.

4

Tutul terus pesen sing arep disimpen kasebut, banjur pilih opsi sing dikepengini.