Sony Xperia E1 - Nampa telpon

background image

Nampa telpon

Njawab telpon

Nolak telpon

Nggawe bisu nada dering kanggo telpon mlebu

Nalika nampa telpon, pencet tombol volume.

Nolak telpon nganggo pesen

Sampeyan bisa nolak telpon nganggo pesen sing wis disetel sadurunge. Nalika

sampeyan nolak telpon nganggo pesen sing kaya mengkono, pesen dikirim kanthi

otomatis menyang panelpon lan disimpen ing piranti sampeyan.
Enem pesen wis disetel ing piranti. Sampeyan bisa milih saka pesen-pesen sing wis

disetel iki, sing uga bisa diowahi yen perlu.

Yen arep nolak telpon kanthi pesen sing-wis disetel.

Seret

Tolak nganggo pesen munggah, banjur-pilih pesen.

Nolak telpon kapindho kanthi pesen sing wis disetel

Nalika sampeyan krungu swara bip bola-bali sajerone nelpon, seret

Tolak

nganggo pesen munggah, banjur pilih pesen.

Ngowahi sms sing digunakake kanggo nolak telpon

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temoakke banjur tutul

Setelan > Setelan telpon > Tolak telpon nganggo pesen.

3

Tutul pesen sing arep diowahi, banjur owahi saperlune.

4

Tutul

OK.

41

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.